Saturday, March 23, 2013

arane kembang

pidato jawa
kembang aren                                  - diarani : dangu
kembang blimbing                            - diarani : maya
kembang blutru                                - diarani : motro
kembang cengkeh                            - diarani : polong
kembang cubung                              - diarani : torong
kembang dhandhap                          - diarani : celung
kembang duren                                - diarani : dlongop
kembang ganyong                            - diarani : puspanyindra
kembang garut                                 - diarani : grameng
kembang gebang                              - diarani : krandhing
kembang gedhang                            - diarani : ontong (tuntut )
kembang gembili                              - diarani : seneng

Arane Anak Kewan

kamus jawa indonesia
Arane Anak kewan ning ngisor ukara iki

Anak Ayam - Kuthuk
Anak Babi - Gembluk
Anak Bandeng - nener
Anak Bebek - Meri
Anak Bulus - Ketul
Anak Cecak - Sawiyah
Anak Cacing - Lur
Anak Celeng - Genjik
Anak Gajah - Bledug

Sebutane Bocah

kamus
Ontang-Anting = Anak siji Lanang
Unting-unting = Anak siji wadon
Uger-uger Lawang = Anak loro lanang kabeh
Kembang Sepasang = Anak loro wadon kabeh
Cukit Dulit = Anak telu lanang kabeh
Gotong mayit = Anak telu wadon kabeh
Saramba = Anak papat lanang kabeh
Sarimpi = Anak papat wadon kabeh
Pandhawa = Anak lima lanang kabeh
Pancagati = Anak lima wadon kabeh

Candrane Perangan Awak

kata basa jawa
Alise nanggal sepisan
Asthane nggendhewa gadhing
Athi-athine ngundup turi
Bathuke nyela cendhani
Bokonge manjang ilang
Cahyane sumunar
Drijine mucuk eri
Idepe tumenga tawang
Irunge ngudhup mlathi
Lambene nyigar jambe
Mripate blalak  blalak

Jenenge Papan Panggonan

kamus bahasa jawa
Alun-alun = Palemahan jembar ing setengahing kutha
Babadan = Palemahan sing wes dibabadi
Bangsal = Omah gedhe kanggo pasamuwan
Bong = Kuburan cina
Cakruk = Omah jaga ing pinggir jalan
Endhong = Wadhah panah
Grobog = Kothaan kanggo nyimpen panganan
Gubug = Omah cilik ing sawah kanggo tunggu manuk
Jun = Wadhah banyu kanggo ngangsu
Kabupaten = daleme bupati

Arane Woh

kamus bahasa indonesia
Woh Aren = Kolang kaling
Woh Bengkowang = Besusu
Woh Cengkeh = Polong
Woh Gebang = Krandhing
Woh Gembili = Katak
Woh Jati = Janggleng
Woh Kanthil = Gandhek
Woh Kelor = Klenthang

Woh Kesambi = Kecacil
Woh Kluwek = Pocung

Sunday, March 17, 2013

Jenenge Pagawean

kamus bahasa jawa
Algojo = Tukang midana mati
Babu = rewange bale saomah
Bakul = wong sing gaweane dodolan
Begal = Wong sing gaweane ngrebut barange wong
Blantik = Bakul kewan rajakaya
Carik = juru tulis ing kalurahan
Dhalang = wong sing gaweane nglakoake lan crita wayang
Emban = tukang momong bocah

Sanepa

kamus jawa
Ambune Arum Jamban = Ambune Banger
Awake Kuru Semangka = Awake lemu banged
Balunge atos debog = Balunge empuk banged
Bobote abot kapuk = bobote enteng banged
Dedege dhuwur kencur = dedeke cendhek banged
Eseme pait madu = Eseme manis banged
Pikirane landhep dhengkul = pikirane bodho banged

Polahe anteng kitiran = Polahe akeh banged
Rasane legi butrowali = rasane pait banged
Ulate bening leri = ulate mrengut wae
 
© Copyright 2010-2011 kamus bahasa jawa All Rights Reserved.
Template Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.