Pages

Saturday, March 23, 2013

Arane Anak Kewan

kamus jawa indonesia
Arane Anak kewan ning ngisor ukara iki

Anak Ayam - Kuthuk
Anak Babi - Gembluk
Anak Bandeng - nener
Anak Bebek - Meri
Anak Bulus - Ketul
Anak Cecak - Sawiyah
Anak Cacing - Lur
Anak Celeng - Genjik
Anak Gajah - Bledug