Saturday, March 23, 2013

Candrane Perangan Awak

kata basa jawa
Alise nanggal sepisan
Asthane nggendhewa gadhing
Athi-athine ngundup turi
Bathuke nyela cendhani
Bokonge manjang ilang
Cahyane sumunar
Drijine mucuk eri
Idepe tumenga tawang
Irunge ngudhup mlathi
Lambene nyigar jambe
Mripate blalak  blalak
 
© Copyright 2010-2011 kamus bahasa jawa All Rights Reserved.
Template Design by Herdiansyah Hamzah | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.