Pages

Sunday, March 17, 2013

Jenenge Pagawean

kamus bahasa jawa
Algojo = Tukang midana mati
Babu = rewange bale saomah
Bakul = wong sing gaweane dodolan
Begal = Wong sing gaweane ngrebut barange wong
Blantik = Bakul kewan rajakaya
Carik = juru tulis ing kalurahan
Dhalang = wong sing gaweane nglakoake lan crita wayang
Emban = tukang momong bocah

Empu = tukang gawe keris
Guru = wong sing gaweane mulang
Juragan = Lurahe pakaryan
Koki = tukang olah-olah