Pages

Saturday, March 23, 2013

Jenenge Papan Panggonan

kamus bahasa jawa
Alun-alun = Palemahan jembar ing setengahing kutha
Babadan = Palemahan sing wes dibabadi
Bangsal = Omah gedhe kanggo pasamuwan
Bong = Kuburan cina
Cakruk = Omah jaga ing pinggir jalan
Endhong = Wadhah panah
Grobog = Kothaan kanggo nyimpen panganan
Gubug = Omah cilik ing sawah kanggo tunggu manuk
Jun = Wadhah banyu kanggo ngangsu
Kabupaten = daleme bupati