Pages

Sunday, March 17, 2013

Sanepa

kamus jawa
Ambune Arum Jamban = Ambune Banger
Awake Kuru Semangka = Awake lemu banged
Balunge atos debog = Balunge empuk banged
Bobote abot kapuk = bobote enteng banged
Dedege dhuwur kencur = dedeke cendhek banged
Eseme pait madu = Eseme manis banged
Pikirane landhep dhengkul = pikirane bodho banged

Polahe anteng kitiran = Polahe akeh banged
Rasane legi butrowali = rasane pait banged
Ulate bening leri = ulate mrengut wae