Pages

Saturday, March 23, 2013

Sebutane Bocah

kamus
Ontang-Anting = Anak siji Lanang
Unting-unting = Anak siji wadon
Uger-uger Lawang = Anak loro lanang kabeh
Kembang Sepasang = Anak loro wadon kabeh
Cukit Dulit = Anak telu lanang kabeh
Gotong mayit = Anak telu wadon kabeh
Saramba = Anak papat lanang kabeh
Sarimpi = Anak papat wadon kabeh
Pandhawa = Anak lima lanang kabeh
Pancagati = Anak lima wadon kabeh